Velkommen til oppvekstportalen

For informasjon om barnehage og SFO og reglar for opptak, sjå informasjon på Giske kommune sine heimesider

Du treng ikkje vere pålogga for å søkje ny plass i SFO eller barnehage, men du må logge på via ID-porten for å:

Svare på tilbod

Det er den som vart valgt til å motta tilbod og faktura ved innsending av søknad som må vere logga på for å svare på tilbodet.

Sjå, endre eller slette ein søknad

Søkjer du barnehage i hovudopptaket, skal du ikkje endre søknaden din i hovudopptaksperioden. Då misser du eventuell lovfesta rett til plass.

Endre kontaktopplysningar

Tilbod og annan informasjon frå kommunen om din barnehageplass blir sendt til e-post og mobilnummer som er registrert i nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister, eller til folkeregistrert adresse.

Klikk her for å oppdatere e-post og telefonnummer i det nasjonale registeret.

Endre familieopplysningar

Registrer ektefelle eller sambuar