Velkommen til oppvekstportalen

For informasjon om barnehage og SFO og reglar for opptak, sjå informasjon på Giske kommune sine heimesider

Ny søknad

Dersom du er folkeregistrert i Giske kommune, er det viktig at du loggar deg inn før du søkjer om plass i barnehage eller SFO. Dette for å kontrollere at opplysningane som er registrerte på deg og familien din er korrekte, samt å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon, (telefonnummer og e-postadresse).

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Du kan velje mellom MinID, BankID, Buypass og Commfides. Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.

Dersom du ikkje får til å logge inn, kan du søkje utan å logge på. I så fall må du logge inn etter at du har søkt for å legge inn dine kontaktopplysningar.

Svare på tilbod

For å svare på tilbod om plass, må du vere pålogga. Det er den som mottek tilbodet som må svare på tilbodet.

Sjå, endre eller slette ein søknad

Søkjer du barnehage i hovudopptaket, skal du ikkje endre søknaden din i hovudopptaksperiode

Endre familieopplysningar

Nå du er pålogga, kan du registre ektefelle eller sambuar