Velkommen til oppvekstportalen

Søk barnehage og SFO,svar på tildeling av skuleplass

For informasjon om barnehage og SFO og reglar for opptak, sjå informasjon på Giske kommune sine heimesider

Logg inn med ID-porten for å gjere følgjande:

  • Registrere ny søknad
  • Endre søknad
  • Svare på tilbod
  • Endre type plass
  • Seie opp plass
  • Endre kontaktopplysningar

Ta kontakt med Giske kommune om du ikkje har gyldig norsk fødselsnummer.

Skuleinnmelding skuleåret 2022-23

Kommunen brukar Oppvekstportalen til skuleinnmelding. Fram til 16.12.2022 skal føresette takke ja til «reservert» plass, takke nei (f.eks. om du skal flytte ut av kommunen eller skal starte ved ein privat skule) eller søke ein annan skule (f.eks. om du har flytta internt i kommunen). Ta kontakt med den aktuelle skulen eller kommunen om du treng hjelp.